• Welcome to เกมสล็อตสุดฮิต เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3 ไพ่นกกระจอกภาค3 เล่นง่าย แตกหนักกว่าเดิม ทดลองเล่นฟรี.
 

นายกฯอร่าม ประสาน ธรรมนัส อนุมัติขุดลอกบึงละหาน เร่งรัดโครงการผันน้ำ

เริ่มโดย thanin, มิ.ย 09, 2024, 09:48 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

thanin

นายกฯอร่าม ประสาน ธรรมนัส อนุมัติขุดลอกบึงละหาน เร่งรัดโครงการผันน้ำ
นายกฯอร่าม ประสาน ธรรมนัส อนุมัติขุดลอกบึงละหาน เร่งรัดก่อสร้างโครงการผันน้ำออกนอกเมือง พร้อมอนุมัติจ่ายค่าเวรคืนชดเชยที่ดินอ่างเก็บน้ำลำชี

วันที่ 9 พ.ค.2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ตามที่ได้รับการประสานจาก นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลัก เพื่อรับฟังปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่ โดยมีการเดินทางไปยังจุดสำคัญ 3 จุด ได้แก่ อำเภอหนองบัวละเหว อำเภอจัตุรัส และอำเภอเมือง Admauto99

นายกฯอร่าม ประสาน ธรรมนัส อนุมัติขุดลอกบึงละหาน เร่งรัดก่อสร้างโครงการผันน้ำออกนอกเมือง พร้อมอนุมัติจ่ายค่าเวรคืนชดเชยที่ดินอ่างเก็บน้ำลำชี

จุดที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอระเหว นายอร่าม นำ ร.อ.ธรรมนัส และ นายอรรถกร พร้อมข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาพบปะกับพี่น้องชาวชัยภูมิ

นายอร่าม ได้กล่าวต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่า จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่เจอแต่แล้งซ้ำซาก และน้ำท่วมซ้ำซาก ประชาชนต้องเผชิญมาอย่างยาวนาน พร้อมขอความช่วยเหลือในการเร่งรัดการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและการก่อสร้างอ่างลำน้ำชีให้แล้วเสร็จโดยไว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการผลิต การตลาด และการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ท่านช่วยผลักดัน การมอบกรรมสิทธิ์สัตว์ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต-ดูแลสัตว์เลี้ยง มอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก-สารชีวภัณฑ์ รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

โดย ร.อ.ธรรมนัส พร้อมด้วย รมช.เกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการกระทรวง ได้ชี้แจงแนวทางการอนุมัติค่าชดเชยที่ยังค้างจ่ายประชาชนกว่าพันราย โดยได้ชงค่าชดเชยเข้าที่ประชุม ครม. แล้ว และเตรียมจ่ายในปี 67 และ 68 ต่อไป

จุดที่ 2 บึงละหาร อำเภอจัตุรัส ซึ่งเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ แต่มีขนาดในการจุน้ำได้น้อย ทำให้ปลาที่อยู่ในบึงละหาน ช็อกตายเป็นจำนวนมากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดนานาชนิด นายอร่าม จึงได้เสนอให้กระทรวงเกษตรฯ เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำในบึงละหานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมถึงการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการเกษตร


นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส และ นายอรรถกร ได้นำพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยจำนวน 1,000,000 ตัว และมอบกรรมสิทธิ์สัตว์ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต-ดูแลสัตว์เลี้ยง มอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก-สารชีวภัณฑ์ รับเอกสารยื่นข้อเสนอจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา ให้พี่น้องชาวชัยภูมิ


"การพัฒนาบึงละหานต้องการงบประมาณสนับสนุนประมาณ เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและลดความเสี่ยงน้ำท่วม" นายอร่าม กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งทำแผนพัฒนาบึงละหานทั้งระบบ ซึ่งมีลักษณะใหญ่กว่ากว๊านพะเยา โดยตนได้ผลักดันงบกว่า 5,000 ล้านบาท ไปพัฒนากว๊านพะเยา และหวังจะพัฒนาบึงละหานในลักษณะคล้ายกัน

ในจุดที่ 3 สระเทวดา อำเภอเมือง นายอร่าม ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งรับฟัง ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงร่วมกันให้ จ.ชัยภูมิ เป็นเมืองที่จะไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก แล้งซ้ำซาก ยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะยาว และเป็นการบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวชัยภูมิ โดยนายอร่าม ที่ปรึกษาหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ได้พากันยื่นข้อเสนอให้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการผันน้ำออกนอกเทศบาลเมืองให้ไว พร้อมเร่งสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อแก้ภัยแล้ง

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ยืนยันถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้แก่พี่น้องชาวชัยภูมิอย่างจริงจัง โดยระบุว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่และเร่งรัดการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้อง

นายอร่าม กล่าวอีกว่า "ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง" ร้อยเอกธรรมัส เป็นผู้ที่ทำงานจริงจัง มีความตั้งใจและสามารถพึ่งพาได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ประชาชนต้องการ การลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชน และพี่น้องในพื้นที่

ซึ่งมีความหวังว่าการมาลงพื้นที่ของรัฐมนตรี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และรัฐมนตรีช่วยอรรถกร ศิริลัทธยากร พร้อมทั้งคณะทำงาน ในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม และยั่งยืน