• Welcome to เกมสล็อตสุดฮิต เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3 ไพ่นกกระจอกภาค3 เล่นง่าย แตกหนักกว่าเดิม ทดลองเล่นฟรี.
 

ภูมิธรรม ลงพื้นที่พบชาวไร่มันโคราช สั่งทำแผนดูแลราคาครบวงจร บี้ขยายตลาดส่งออกใหม

เริ่มโดย thanin, ก.ค 02, 2024, 09:08 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

thanin

ภูมิธรรม ลงพื้นที่พบชาวไร่มันโคราช สั่งทำแผนดูแลราคาครบวงจร บี้ขยายตลาดส่งออกใหม่
ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่พบชาวไร่มันโคราช สั่งทำแผนดูแลราคาครบวงจร บี้เร่งขยายตลาดส่งออกใหม่ตะวันออกกลาง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. 67 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประชุมหารือกับสมาคมมันสำปะหลัง ผู้แทนเกษตรกร นายกสมาคมผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ผลิต การตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

ทั้งนี้ภาคเอกชนได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ตนจึงได้มอบหมายกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานกำกับดูแลเตรียมแผนรองรับตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำจำนวน6แผนงาน ดังนี้ Admauto99

1. ต้นน้ำ ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หามาตรการที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีผลผลิตและปริมาณเชื้อแป้งสูง ตลอดจนหามาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรขายหัวมันสดได้ในราคาที่เป็นธรรม

2.มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยวิธีการปรับปรุงดินด้วยสารแคลเซียมคาร์บอเนต

3.กลางน้ำ ให้หามาตรการกำกับดูแลการรับซื้อมันสำปะหลังที่เหมาะสม อาทิ การขึ้นทะเบียนผู้รับซื้อ ผู้จำหน่ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ตลอดจนการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข หลักเกณฑ์การรับซื้อหัวมันสด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพเชื้อแป้ง ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย และเพิ่มปริมาณการใช้มันสำปะหลังภายในประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และแอลกอฮอล์ 4. ให้กรมการค้าภายในพิจารณาแนวทางกำกับดูแลการรับซื้อมันสำปะหลังภายในประเทศที่เหมาะสมรวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนผู้รับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกร

5.ปลายน้ำ มอบให้กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมขยายตลาดมันสำปะหลังไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดหลักเพียงตลาดเดียว โดยให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศผลักดันการเพิ่มปริมาณโควตานำเข้าสินค้ามันสำปะหลังประเทศปลายทาง โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย

6.ให้กรมการค้าต่างประเทศ(คต.)จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเปิดตลาดใหม่ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (มันเส้น/มันอัดเม็ด) กากมันอัดเม็ด กิจกรรม Roadshow Event โดยมุ่งเน้นกลุ่มตลาดอาหารสัตว์ในประเทศตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย และ/หรือประเทศที่มีความต้องการใช้มันสำปะหลัง เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการค้า ลดการพึ่งพาตลาดหลักเพียงตลาดเดียว ตลอดจนเน้นรักษาตลาดเดิมในประเทศจีน โดยขยายฐานตลาดจากอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ เป็นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในตลาดจีนตอนล่าง

"การหารือในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดี เนื่องจากทุกฝ่ายเข้าใจข้อเท็จจริง เข้าใจปัญหา และเราในฐานะหน่วยงานราชการก็รับข้อเสนอต่างๆ ไปดำเนินการ ถือเป็นทิศทางที่ดี ผู้ประกอบการและทุกส่วนเข้าใจว่ากระทรวงพาณิชย์มุ่งช่วยเหลือคนตัวเล็กและคนกลางก็ให้ความร่วมมือ เราต้องมีการจัดสมดุลระบบมันสำปะหลังให้ได้" นายภูมิธรรม กล่าว